YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON HATTI YAPIM İŞLERİ

Atıksu inşaatı çalışmalarının: projelendirilmesi, inşaası ve bakımın yapılması modern şehircilik açısından son derece önemlidir. Bu işlemlerin yeterli tecrübeye sahip, teknolojik donanımı tamam olan uzman ellerce yürütülmesi gerekir. Şehirlerin dolaşım ve boşaltım sistemi olarak düşünülebileceğimiz kanal sistemlerinin projelendirilmesi, inşa edilmesi, ilerleyen dönemlerde bakımlarının yapılması ve onarılması profesyonelce sürdürdüğümüz çalışmalardandır.